Wspieranie rozwoju dziecka

O rozwój dziecka rodzice dbają od pierwszych chwil jego życia a koniec tego procesu trudno jest jednoznacznie określić w czasie. Ten szczególny rodzaj wsparcia odbywa się zarówno w warstwie fizycznej, psychicznej, społecznej, jak i duchowej. Naszym zadaniem jest udzielenie rodzicom pomocy w tym trudnym i wymagającym zadaniu. Każde dziecko traktowane jest przez nas w sposób indywidualny i rodzaj działań dostosowany jest do jego szczególnych potrzeb. Udzielamy pomocy we wzbudzaniu w dziecku poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje decyzje, wybory. Jest to proces budowania poczucia wewnątrzsterowności co bezpośrednio przekłada się na umiejętność automotywacji, wyznaczania sobie celów, oraz dążenia do nich, pokonywania trudności. Jest to proces, który wspiera rozwój stabilnego i pozytywnego poczucia własnej wartości. Kolejnym ważnym punktem pracy jest obszar związany z umiejętnością rozpoznawania i wyrażania przez dziecko swoich emocji, tak aby miało ono możliwość zaspokajania swoich potrzeb a jednocześnie było społecznie akceptowane. To szczególnie ważny element u dzieci, które przejawiają zachowania agresywne.


Prawidłowy rozwój psychiczny, społeczny oraz emocjonalny ma istotne znaczenie w każdym aspekcie życia dziecka i na każdym etapie rozwoju. Pomaga nabyć odpowiednie umiejętności w radzeniu sobie z trudnościami, które mogą stanąć na drodze w okresie dojrzewania oraz w przyszłości – w dorosłości. Udzielamy wsparcia w budowaniu więzi między dzieckiem a rodzicami i uczymy rozpoznawania potrzeb rozwojowych u dzieci. Dostosowujemy formę spotkania do specyfiki każdej rodziny.