Warto szukać pomocy
Warto szukać pomocy
Ten czas jest dla Ciebie
Warto szukać pomocy
Ten czas jest dla Ciebi

Warszawskie Centrum Psychoterapii

 
Jeden z podstawowych czynników, dzięki którym możliwy jest sukces w psychoterapii, to zaistnienie relacji psychoterapeuta – Klient. O relacji możemy mówić, gdy pomiędzy terapeutą a Klientem zostaje nawiązany oparty na zaufaniu kontakt. Stworzenie przez terapeutę atmosfery bezpieczeństwa, szacunku, akceptacji, wsparcia, ale także jego osobowość dają przestrzeń dla otwarcia, przez Klienta drzwi do jego wewnętrznego świata.
Terapeuta wspomaga również gotowość do podejmowania wysiłku prowadzącego do zmiany. Dopiero wtedy, gdy w psychoterapii pojawi się to porozumienie, znaczenia zaczynają nabierać podejście terapeutyczne i stosowane techniki.
 

Nasz zespól

Zespół WCP tworzymy, korzystając z dotychczas zebranego doświadczenia oraz stale podnosząc swoje kwalifikacje, uczestnicząc w różnych szkoleniach. Ukończyłyśmy Szkołę Psychoterapii Intra, która jest prowadzona przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra. Szkolenie terapeutyczne, którego jesteśmy absolwentkami, cieszy się rekomendacją Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Pracujemy pod superwizją. Stosowanym przez nas paradygmatem jest podejście humanistyczne, którego fundament stanowi przekonanie mówiące o wyjątkowości każdego człowieka oraz wiara w jego moc rozwojową.
Świadczona przez nas pomoc to poradnictwo psychologiczne, interwencja kryzysowa, terapia indywidualna, grupowa, terapia rodzin i par oraz pomoc psychologiczna młodzieży i rodzicom. Zajmujemy się także organizacją treningów oraz warsztatów psychologicznych.

W Warszawskim Centrum Psychoterapii na Ursynowie i Woli znajdziecie Państwo atmosferę zrozumienia, akceptacji i wsparcia. Psychoterapeuta pomaga zawalczyć o zmiany i skutecznie stawiać czoła trudnym doświadczeniom. Nie mówimy, co macie zrobić, ale pomagamy odkryć możliwe rozwiązania i uświadomić sobie ich konsekwencje oraz przyjrzeć się przyczynom pojawiających się trudności. Dzięki profesjonalnym sesjom terapeutycznym zyskacie Państwo możliwość zwiększenia poczucia wpływu na własne życie.


Udzielamy pomocy m in. w przypadku zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, doświadczanych kryzysów, jak również osobom z trudnościami w nawiązywaniu relacji interpersonalnych. Oferujemy terapię par i małżeństw oraz terapię rodzinną.

Psychoterapia w naszym gabinecie dedykowana jest młodzieży i osobom dorosłym. Prowadzimy konsultacje i spotkania wspomagające rozwój dziecka, rozwiązujące problemy wychowawcze. Osobom dorosłym świadczymy pomoc w formie interwencji kryzysowej oraz terapii indywidualnej. Pomagamy osobom doświadczającym różnego rodzaju trudności związanych z przeżywanymi emocjami, sposobem reagowania oraz rozumieniem siebie i innych osób.


Doświadczony psycholog będzie dla Państwa wsparciem podczas przyglądania się swoim dotychczasowym i bieżącym doświadczeniom życiowym. Wspólnie przyjrzymy się najważniejszym obszarom, które wpływają na obecną sytuację, skoncentrujemy się na ważnych dla Państwa potrzebach i wartościach oraz satysfakcjonujących, zdrowych sposobach ich zaspokajania oraz realizacji. Zadzwoń do naszego gabinetu na Ursynowie lub Woli i dowiedz się więcej.

Warsztaty, szkolenia, grupy

Inne warsztaty, treningi, szkolenia oraz grupy wsparcia organizowane przez WCP - koszt w zależności od czasu trwania oraz tematyki.

Możesz także zaproponować temat szkolenia/warsztatu. Skorzystaj z opcji "kontakt" i napisz, w jakim szkoleniu/warsztacie chciałbyś uczestniczyć.

Ursynów

Warszawskie Centrum Psychoterapii

Al. Komisji Edukacji Narodowej 47 lok. 85
Warszawa

(przy Metrze Natolin, wejście II bramą, klatka po prawej stronie)

info@wcpwaw.pl

tel. 696 327 647

Wola

Warszawskie Centrum Psychoterapii

ul. Kasprzaka 29B lok. 3
Warszawa

(klatka A)
 

info@wcpwaw.pl

tel. 608 094 826