Psychoterapia rodzin

Utrzymanie dobrych relacji rodzinnych jest sztuką, która wymaga zaangażowania każdego jej członka. Łączące więzi nie są gwarancją zrozumienia. Konsultacja dla całej rodziny ma na celu odkrycie charakteru okoliczności, które doprowadziły do wizyty u nas. Bardzo często członkowie rodziny zdają sobie sprawę z rodzaju trudności a nawet ich podłoża. Nie oceniamy. Nie osądzamy. Staramy się udzielić pomocy. Wysłuchujemy każdej osoby i gromadzimy w ten sposób dane dotyczące rodziny jako całości oraz poszczególnych jej ogniw. Przyglądamy się temu w jaki sposób rodzina funkcjonuje jako całość i jak zachowania, objawy występujące u jednej osoby wpływają na resztę.


Na podstawie zebranych informacji możemy ustalić czy w rodzinie istnieje wspólny cel, stanowiący przewodni nurt przyszłych spotkań. W trakcie konsultacji psychologicznych dla całej rodziny możemy określić główne osie trudności występujące w relacjach między poszczególnymi członkami rodziny, czy też rozpoznać w jaki sposób problem przypisany jednej osobie wpływa na całą rodzinę. Na podstawie pierwszych spotkań i rozmów jesteśmy w stanie zaproponować rodzaj terapii. Spotkania prowadzone mogą być przez jednego bądź dwóch terapeutów.