Psychoterapia par

Udzielamy pomocy osobom dorosłym między innymi w ramach psychoterapii małżeństw i par oraz rodzin. Pomagamy przyjrzeć się trudnościom występującym w relacji, które doprowadziły do wizyty u nas. Nagromadzenie konfliktów, poczucie wzajemnego niezrozumienia, kryzys wywołany trudną sytuacją życiową, odmienne potrzeby, inny sposób rozumienia i przeżywania codzienności, trudność w komunikacji. To najczęstsze przyczyny zgłoszeń par i małżeństw. Ważne jest dla nas aby każda osoba w danej relacji miała możliwość zaprezentowania swojej perspektywy, swoich potrzeb i swojego spojrzenia na dany problem. Staramy się pomóc parze w określeniu wspólnego celu pracy. Ważnym punktem w psychoterapii par jest nabywanie nowych kompetencji związanych z komunikacją. Niektóre formy porozumiewania się znacznie utrudniają wzajemne zrozumienie, co w efekcie prowadzi do konfliktów. Terapia to okazja do przyjrzenia się w jaki sposób para ze sobą rozmawia i jak to przeszkadza się wzajemnie słyszeć. Psychoterapia par i małżeństw to również okazja do spojrzenia na siebie z perspektywy partnera, zrozumienia uczuć i potrzeb drugiej strony.


Nie obiecujemy, że będzie to doświadczenie łatwe, ale dołożymy starań, aby stało się budujące i rozwojowe.