Konsultacja wychowawcza

Obserwowane przez rodziców i niepokojące ich zmiany w zachowaniu dziecka mogą być oznaką wielu trudności związanych m. in. z: okresem rozwojowym, pojawiającymi się trudnościami w relacjach z rówieśnikami, problemem z rozpoznawaniem i wyrażaniem swoich emocji, z nauką, z odkrywaniem i budowaniem poczucia tożsamości, eksperymentowaniem z zachowaniami ryzykownymi, czy też bezpośrednio z trudną lub nową sytuacją rodzinną. Nieznane dotychczas rodzicom reakcje wzbudzają niepokój i obawę o przyszłość dziecka. Konsultacja wychowawcza pomaga dociec przyczyn zaistniałej sytuacji i zrozumieć dorosłym mechanizm działania i myślenia czy też odczuwania ich córki czy syna. Koncentrujemy się na omówieniu problemów, pojawiających się w wychowaniu dziecka.


Konsultacje wychowawcze mogą przyjąć formę współpracy z jednym lub dwojgiem rodziców bądź postać pracy z dzieckiem i rodzicem. Spotkania przyjmują zamkniętą formę pomocy. Mogą być wskazaniem do dalszej pracy terapeutycznej bądź drogowskazem w kierowaniu działań wychowawczych. Umożliwiają spojrzenie na dylematy dzieci i młodzieży w innym świetle, na ich problemy rozwojowe, na emocje, na postawy. Pozwalają również poznać faktyczny wpływ rodzica na życie, wychowanie, rozwój dziecka. Często dorośli sądzą, że dzieci ich nie słuchają. Konsultacje pokazują rzeczywiste oddziaływanie na zachowanie i pomaga otworzyć się na zmiany.