Konsultacja psychologiczna

Terminem konsultacja psychologiczna określa się z reguły pierwsze spotkanie z psychoterapeutą. W niektórych przypadkach nie sprowadza się wyłącznie do tego jednego spotkania, ale obejmować może kilka kolejnych wizyt. Służy obustronnemu poznaniu się oraz zorientowaniu się przez terapeutę w obecnej sytuacji Klienta, jego historii oraz charakterze doświadczanych trudności.


Często jest to pierwszy moment, w którym osoba definiuje swoje problemy i głośno o nich opowiada. Czasem uważne wysłuchanie i zaangażowanie w rozmowę stanowią wystarczającą pomoc. Niektórzy potrzebują pomocy w rozeznaniu się w swojej sytuacji oraz określeniu na ile ich odczucia, zachowania, sposób przeżywania są dla nich korzystne. Innym razem jest to swoisty wstęp do kontynuowania spotkań o charakterze diagnostycznym i terapeutycznym. Czasem zdarza się tak, że na konsultacje zgłaszają się osoby potrzebujące pomocy innego specjalisty. Wtedy podczas pierwszego spotkania są one kierowane do właściwych instytucji.


W trakcie konsultacji psychologicznej daje się odczuć charakter nawiązującej się relacji. Niekiedy zdarza się, że Klient i Terapeuta nie pasują do siebie. W takiej sytuacji sugerowana jest pomoc innego psychologa bądź psychoterapeuty. Jednak zazwyczaj to pierwsze spotkanie jest bazą dla budowania dalszej relacji terapeutycznej.