Psychoterapeuci współpracujący

Elżbieta Kaczmarczyk

Elżbieta Kaczmarczyk ›

elzbieta.kaczmarczyk@wcpwaw.pl

Jestem pedagogiem, psychoterapeutą i certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień.

Oferuję doradztwo, pomoc psychologiczną i psychoterapię:

 • osobom, które doświadczają problemów związanych z nadużywaniem i uzależnieniem od substancji i czynności,
 • osobom, które po własnej terapii uzależnienia poszukują pomocy w kryzysach wyłaniających się w procesie zdrowienia, w rozwiązywaniu problemów w bliskich relacjach, w odkrywaniu osobistych, traumatycznych doświadczeń blokujących rozwój,
 • osobom, które dorastały w rodzinach dotkniętych uzależnieniem, przemocą (DDA)
 • parom, które doświadczają problemów wynikających z różnicy zdań i trudności w porozumiewaniu się.

Prowadzę krótko i długoterminową terapię indywidualną i grupową, warsztaty porozumiewania się i asertywności.

Posiadam dwudziestoletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej i siedemnastoletnie doświadczenie w kierowaniu specjalistyczną placówką leczenia uzależnień. Ukończyłam szereg szkoleń i warsztatów w zakresie terapii par, terapii ericksonowskiej, terapii systemowej.

Psychoterapia pomaga odkrywać siebie, korzystanie z pomocy niesie ulgę...

Psychoterapeuta Mokotów - Magdalena Zysiak

Magdalena Zysiak ›

magdalena.zysiak@wcpwaw.pl

Jestem psychologiem, psychoterapeutą, trenerem umiejętności psychospołecznych.

W pracy terapeutycznej integruję podejście humanistyczne z nurtem psychodynamicznym i poznawczo-behawioralnym.

Jestem absolwentką psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyłam Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Następnie ukończyłam Akademię Rozwoju Kompetencji Trenerskich w Ośrodku INTRA. Aktualnie jestem na ostatnim roku 4-letniej Szkoły Psychoterapii w Ośrodku INTRA rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam m.in.: w Psychiatrycznym Oddziale Dziennym Szpitala Bródnowskiego, w poradni telefonicznej 116 111 dla dzieci i młodzieży w Fundacji Dzieci Niczyje.

Prowadziłam psychoterapię indywidualną dla osób chorych na schizofrenię w Środowiskowym Domu Samopomocy na Żoliborzu.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenia Intra.

Od 2007 roku pracuję jako psycholog, trener i coach. Współpracowałam m.in. z: Centrum Profilaktyki i Psychoedukacji Szkolnej, Instytutem Treningu Metodycznego, Ośrodkiem INTRA.

W ramach własnej działalności prowadziłam szkolenia, coaching indywidualny i zespołowy dla firm. Realizowałam programy coachingowe, warsztaty i szkolenia z zakresu: przywództwa, zarządzania, asertywności, komunikacji, radzenia sobie ze stresem, zarządzania sobą w czasie, umiejętności menedżerskich, profilaktyki przemocy i uzależnień, autoprezentacji, integracji. Zajęcia prowadziłam dla: pracowników firm rodzinnych i międzynarodowych, studentów, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych.

W marcu 2017 uczestniczyłam w konferencji z cyklu "Doświadczanie a psychoterapia" pt. "Odrębność i kontakt - dwie tendencje określające proces doświadczania człowieka".

Moja praca podlega stałej superwizji.

W WCP zajmuję się: psychoterapią indywidualną dla osób dorosłych, krótkoterminową terapią i wsparciem w bieżących kryzysach oraz coachingiem indywidualnym.

Pomagam osobom, które:

 • mają trudności w kontaktach z innymi
 • czują się nierozumiane przez otoczenie
 • czują się samotne, zagubione, bezradne
 • żyją w ciągłym napięciu, stresie
 • cierpią z powodu niskiego poczucia własnej wartości
 • chcą się przyjrzeć swojemu życiu
 • doświadczają kryzysu w życiu osobistym, zawodowym
 • często doświadczają lęku
 • mają nawracające problemy zdrowotne
 • są chore na depresję
 • chcą określić swoje potrzeby i cele oraz zadbać o ich realizację

Prywatnie jestem żoną i mamą. W wolnych chwilach dużą przyjemność sprawia mi słuchanie muzyki, zwłaszcza na żywo.