Warsztaty i szkolenia

Najskuteczniejszym sposobem zdobywania nowych umiejętności jest uczenie się poprzez własne doświadczenie, na drugim miejscu jest uczenie się poprzez obserwowanie innych. Warsztaty, treningi oraz szkolenia wykorzystują właśnie ten rodzaj zdobywania nowych kompetencji. Jest to szczególny rodzaj pracy i spotkania z innymi ludźmi, gdzie przez kilka godzin lub dni koncentrujemy się na konkretnym zagadnieniu. Nasze zajęcia poświęcone są w szczególności obszarom związanym z poszerzaniem, nauką nowych umiejętności komunikacyjnych, z rozwijaniem i wdrażaniem w życie asertywności, z tym w jaki sposób radzić sobie ze stresem. Prowadzimy też warsztaty integracyjne, które dedykowane są zespołom, którym zależy na efektywnym współdziałaniu swoich pracowników. Posiadamy w ofercie gotowe propozycje i opracowujemy nowe tematy spotkań. Chętnie też odpowiadamy na potrzeby naszych Klientów. Możemy przygotować specjalne, dedykowane warsztaty, szkolenia bądź treningi, uwzględniając zaproponowany przez Państwa temat.


Program każdego spotkania jest starannie przygotowywany w oparciu o doświadczenie zawodowe oraz sprawdzoną metodologię działania. Zabiegamy o to, aby wychodząc z zajęć uczestnicy czuli, że zdobyli nowe umiejętności i zyskali nową perspektywę patrzenia na pewne aspekty swojego życia. Warsztaty, szkolenia, treningi są wielowymiarowe. Nakierowane na odmienne obszary funkcjonowania człowieka w świecie.