Oferta psychologa i psychoterapeuty

Psychoterapia daje możliwość przyjrzenia się sobie, doświadczania samego siebie oraz otaczającego świata z uwagą i świadomością. Pozwala na dostrzeżenie nowych możliwości i znaczeń, co w efekcie prowadzi do zmiany. Dla nas psychoterapia to również bycie w relacji. Z Terapeutą. Ze sobą. Autentyczny kontakt, w którym Klient ma możliwość doświadczyć akceptacji, zrozumienia i empatii to baza każdej relacji terapeutycznej. Psychoterapia to również ogromna dziedzina wiedzy, która posiada swoje kierunki, metody, techniki. U podstaw naszej pracy leżą założenia podejścia humanistycznego. Jednak korzystamy także z doświadczeń innych szkół psychoterapii, starając się integrować podejścia, aby móc w indywidualny sposób podchodzić do doświadczeń każdego Klienta.


Korzystając z przywileju wykonywanego zawodu pracujemy pod superwizją. Istotą superwizji jest konsultowanie naszych Klientów z innymi specjalistami w dziedzinie psychoterapii, którzy jednocześnie występują w roli doradcy, nauczyciela. Superwizja daje nam możliwość uważnego przyglądania się naszej pracy, uzyskania pełniejszego obrazu trudności z jakimi zgłasza się Klient, poszukiwania nowych rozwiązań. Wspólnie z superwizorem zastanawiamy się nad doświadczeniami i dobrostanem naszego Klienta, co w efekcie pozwala nam towarzyszyć mu w pełni.