Konsultacja dla całej rodziny

Utrzymanie dobrych relacji rodzinnych jest sztuką, która wymaga zaangażowania każdego członka. Łączące więzi nie są gwarancją zrozumienia i często to właśnie najbliższe osoby najboleśniej ranią, co prowadzi do sytuacji kryzysowych. Konsultacja dla całej rodziny ma na celu odkrycie charakteru okoliczności, które doprowadziły do wizyty u nas. Nie oceniamy. Nie osądzamy. Staramy się udzielić pomocy. Wysłuchujemy każdej osoby i gromadzimy w ten sposób dane dotyczące rodziny jako całości oraz poszczególnych jej ogniw.


Na podstawie zebranych informacji możemy ustalić czy istnieje w rodzinie wspólny cel, stanowiący faktyczny powód spotkania i punkt zaczepienia dla przyszłej terapii. W trakcie konsultacji psychologicznych dla całej rodziny możemy określić główne osie nieporozumień oraz trudności występujące w relacjach między poszczególnymi członkami. Na podstawie pierwszych spotkań i rozmów jesteśmy w stanie dostosować optymalny rodzaj terapii. Spotkania prowadzone mogą być przez jednego bądź dwóch terapeutów.