Konsultacja psychologiczna dziecka

Na każdym etapie rozwoju dzieci stykają się z odmiennymi trudnościami. Z perspektywy rodzica, osoby która posiada już doświadczenie w wielu sytuacjach, trudności te mogą wydawać się niegroźne, gdyż ma on świadomość, że są do pokonania. Dziecko bez takiego doświadczenia postrzega w zupełnie odmienny sposób okoliczności, w których się aktualnie znajduje. Może być również odwrotnie, to rodzic niepokoi się niektórymi zachowaniami i reakcjami swojego dziecka nie rozumiejąc przyczyny ich wystąpienia, bądź czuje bezradność ponieważ nie wie jak w danej sytuacji postępować. Zdarza się tak, że dziecko nie chce rozmawiać z rodzicem, dzielić się swoimi przeżyciami, ponieważ wstydzi się, czuje się winne lub doświadcza innych trudnych emocji. Konsultacje psychologiczne dziecka pozwalają rozpoznać istotę problemu i zaproponować rodzaj możliwej pomocy.


Pierwsze spotkania mają na celu odkrycie charakteru problemu, niekiedy także dysfunkcji dziecka. Pomagamy pokonywać najmłodszym przeciwności i radzić sobie z wieloma wyzwaniami, które spotykają ich na drodze w życiu szkolnym i towarzyskim, a także rodzinnym. Konsultacje koncentrują się na podjęciu współpracy i nawiązaniu z dzieckiem porozumienia.