Interwencja kryzysowa

Sytuacja życiowa, której towarzyszy uczucie niemocy, poddania się, trudności radzenia sobie z problemami może być określona jako kryzys. Emocje charakterystyczne dla tego stanu to subiektywne uczucie bezradności, wrażenie destabilizacji ładu życiowego. Wpływają na normalne funkcjonowanie. Stan ten może dotyczyć wyłącznie jednej osoby, jak też rodziny bądź grupy osób. Interwencja kryzysowa składa się z szeregu działań, które mają na celu poprawę sytuacji. Każdy psycholog, przyjmujący w naszym Centrum wykorzystuje wiedzę na temat osób, rodzin, grup w kryzysie i stosuje właściwe techniki terapeutyczne. Podejmujemy wysiłek, którego rezultatem jest niedopuszczenie do utraty bądź przywrócenie utraconej równowagi, autonomii oraz zdolności do działania.


Staraniem naszych psychologów jest doprowadzenie do sytuacji opanowania kryzysu, a nie jego unikanie. Idąc przez życie nie można go ominąć. Jednak można się z nim oswoić. Efektem interwencji kryzysowej jest więc przejęcie możliwie największej kontroli nad zaistniałą sytuacją. W zależności od momentu zgłoszenia się do naszego Warszawskiego Centrum Psychoterapii, znajdującego się na Woli i Ursynowie, możemy udzielić pomocy w przygotowaniu do nadchodzącego zdarzenia, w przeżyciu wydarzenia, a także w kierowaniu skutkami zdarzenia.