Często zadawane pytania

Czym różnią się: psycholog, psychoterapeuta i psychiatra?

W potocznym języku często można usłyszeć zamienne stosowanie wszystkich tych terminów i traktowanie ich jako synonimów. Prowadzi to do mylnego wyobrażenia o faktycznym obszarze działań osób wykonujących te zawody, a tym samym do poszukiwania pomocy u niewłaściwego specjalisty.


Psychoterapeuta ukończył szkołę psychoterapii bądź studia podyplomowe w tym kierunku. Kurs prowadzony w ramach szkoły psychoterapii trwa w Polsce cztery lata. Psychoterapeuta nie musi być psychologiem, ale może nim być. Osoba, wykonująca ten zawód pomaga w problemach takich jak zaburzenia nastroju, depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia odżywiania, objawy psychosomatyczne, życiowe kryzysy, trudności w nawiązywaniu relacji, trudności w relacjach z bliskimi.


Psychiatra jest lekarzem medycyny, posiadającym dyplom ukończenia studiów medycznych i specjalizacji psychiatrii. Do jego kompetencji zalicza się leczenie pacjentów – stawianie diagnozy, dobór kuracji oraz stosowanie środków farmakologicznych. Może zalecić także współpracę z psychoterapeutą jako wspomaganie leczenia.


Czym jest paradygmat w terapii?

Najprościej ujmując jest to podejście do postrzegania terapii, co wiąże się także z wyborem konkretnej metodologii działania. Ma wpływ na charakter związku między Klientem a Terapeutą.


Jaki paradygmat stosowany jest w WCP?

Stosujemy podejście humanistyczne, gdyż wierzymy, że to przede wszystkim Klient jest ekspertem od samego siebie i specjalistą od swoich problemów. Zakładamy, że człowiek posiada zasoby, potencjały oraz możliwości rozwoju i wprowadzania korzystnych dla siebie zmian. Zadaniem terapeuty jest pomóc mu w dostrzeżeniu i umiejętnym korzystaniu z tych obszarów. Zaburzenia oraz doświadczane problemy mogą mieć wiele źródeł i przyczyn. Wspólnie z Terapeutą Klient porusza te trudne obszary, poszerza swoje pole świadomości i zrozumienia co i w jaki sposób wpływa na jego sposób doświadczania.


W jaki sposób pracujemy?

Z zaangażowaniem. Towarzyszymy naszym Klientom „na dobre i na złe”. Wspieramy ich w dążeniu do zmiany sytuacji, która przyczyniała się do wizyty. Staramy się doprowadzić do wyjaśnienia elementów, wpływających na dyskomfort życia, na cierpienie, na ból, na poczucie bezradności.


Jak często odbywają się spotkania i ile trwają?

W zależności od charakteru spotkania sesje mogą trwać od 50 do 90 minut. Jest to podyktowane ilością uczestników oraz specyfiką wizyty. Jako standard przyjmujemy spotkanie przynajmniej raz w tygodniu. W niektórych sytuacjach możemy zalecić większą częstotliwość w pewnych fazach terapii.


Jak wyglądają spotkania?

Konsultacje czyli pierwsze spotkanie lub kilka pierwszych spotkań, mają charakter wzajemnego poznania się. Terapeuta orientuje się w sytuacji Klienta, trudnościach, które zgłasza jako swój problem. Przy podjęciu decyzji o regularnej terapii ustalamy z naszymi Klientami zasady kontraktu, obowiązującego obie strony. Zawierają informacje o częstotliwości, miejscu i czasie spotkań, a także o celach terapii, zasadach współpracy. Z naszej strony zobowiązujemy się do całkowitej poufności. Gwarantujemy, że informacje, których udzielają nam Klienci są chronione przed osobami trzecimi. Wyjątkiem jest tutaj superwizja, podczas, której konsultujemy z innymi specjalistami trudności naszych Klientów, jednak bez ujawniania ich danych osobowych.